Wydawca treści Wydawca treści

Program "Zanocuj w lesie"

Mając na uwadze to, że lasy pełnią m.in. funkcje społeczne i następują zmiany w sposobie korzystania z lasów przez turystów, Nadleśnictwo Pułtusk zachęca do korzystania z programu „Zanocuj w lesie”. Na terenie leśnictw Kaszewiec i Jurgi został wyznaczony obszar około 2000 ha udostępniony miłośnikom bushcraftu i surwiwalu oraz turystom chcącym po prostu  przenocować w lesie „na dziko” bez zbędnej infrastruktury.

Mapa zasięgu programu zanocuj w lesie

Lokalizacja widoczna jest również na mapie https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy oraz z poziomu aplikacji mBDL na system Android i iOS.

Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się z:

  1. regulaminem korzystania z obszaru [link do regulaminu]
  2. informacjami, gdzie wyznaczone są miejsca do rozpalenia ogniska i czy te są zaopatrywane w drewno i na jakich zasadach można z niego korzystać. Jeśli nie, należy drewno przynieść ze sobą. Uwaga! Obecnie na terenie nadleśnictwa Pułtusk nie ma miejsc udostępnionych do używania ognia w lesie.
  3. mapą okresowego zakazu wstępu do lasu https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/. Przed  wyjściem do lasu, sprawdź, czy obszar nie znajduje się na obszarze objętym zakazem.
  4. zasadami bezpiecznego korzystania z lasu https://czaswlas.pl/bezpieczenstwo-w-lesie-i-porady-3
  5. z informacjami, gdzie mogą być prowadzone prace gospodarcze. Na powierzchnie te obowiązuje zakaz wstępu https://pultusk.warszawa.lasy.gov.pl/w-zwiazku-z-zabiegami-gospodarczymi
  6. z czasowymi wyłączeniami /zmianami przebiegu szlaków (w przypadku zmian, informacje zostaną opublikowane w artykule poniżej)
  7. w okresie jesiennym i zimowym z terminami polowań zbiorowych, które koła łowieckie mają obowiązek podawać do wiadomości gmin. Na obszar na którym odbywa się polowanie, obowiązuje zakaz wstępu! terminy polowań zbiorowych [odnośnik do strony koło łowieckiego],
  8. Jeśli Twój nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub/i więcej niż 9 osób w jednym miejscu musisz wypełnić formularz zgłoszenia noclegów i uzyskać zgodę nadleśnictwa. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza [link do formularza] oraz przesłanie go na adres pultusk@warszawa.lasy.gov.pl nie później niż 2 dni robocze od planowanego noclegu. Pozytywna odpowiedź mailowa z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi.

Kontakt do koordynatora programu w nadleśnictwie: anna.sokalska@warszawa.lasy.gov.pl, tel. 600 975 618

Nadleśnictwo Pułtusk przystąpiło do Programu „Zanocuj w lesie”, który powstał w ramach kontynuacji założeń zawartych w ogólnopolskim pilotażu udostępnienia obszarów leśnych celem uprawiania aktywności typu bushcraft i surwiwal. Po ponad rocznym okresie trwania pilotażu, ankietowaniu osób korzystających z obszarów pilotażowych, zarządców terenu, rozmowach ze środowiskiem bushcraftowym i surwiwalowym wykiełkował pomysł przekształcenia pilotażu w stały program pn. „Zanocuj w lesie”.