Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego – tak definiuje je ustawa „Prawo łowieckie" z 1995 r.

Łowiectwo

Regulowanie populacji zwierzyny łownej jest istotne w celu minimalizowania szkód w uprawach i młodnikach oraz na polach. Porównując rozmiary szkód od zwierzyny z innymi nadleśnictwami możemy stwierdzić, że na terenie naszego nadleśnictwa szkody są gospodarczo znośne i nie stanowią tak ważnego problemu. Stan taki jest możliwy dzięki zachowaniu odpowiednich stanów zwierzyny, przystosowanych do tzw. "pojemności wyżywieniowej łowisk"

Jedną z ról nadleśnictwa jest stałe kontrolowanie i podejmowanie odpowiednich działań w przypadku gwałtownego wzrostu szkód lub odwrotnie - spadku liczebności zwierzyny.


Wszystkie obwody łowieckie leżące na terenie nadleśnictwa, a jest ich 28 są wydzierżawione 17-stu kołom łowieckim. Główny ciężar gospodarki łowieckiej spoczywa na kołach, nadleśnictwo ze swej strony stwarza dobre warunki do współpracy, służy doradztwem i pomocą oraz kontroluje koła łowieckie w zakresie swego działania.

Ilość lasu, wielkość kompleksów, ich wiek, jakość siedlisk - wszystkie te czynniki są ściśle związane z ilością występującej na danym terenie zwierzyny. Im lepsze, większe i bogatsze lasy tym więcej może być w nich zwierzyny.

Fauna leśna na terenie Nadleśnictwa Pułtusk jest stosunkowo bogata. Zwierzyna gruba reprezentowana jest przez łosie, jelenie, sarny i dziki. Szacuje się, że łosi jest ok. 276 szt.,  jeleni 503 szt., saren 2634 szt., a dzików 297 szt. Zwierzyna drobna bytująca na terenie naszego nadleśnictwa to lisy, zające, bażanty i kuropatwy.