Asset Publisher Asset Publisher

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość.

Podstawowym założeniem wykorzystania lasu jako odnawialnego źródła surowca drzewnego jest pozyskanie drewna na poziomie określonym w 10 letnich planach urządzania lasu, sporządzanych dla każdego nadleśnictwa. Rozmiar pozyskania drewna określany jest zgodnie z potrzebami hodowlanymi i ochronnymi drzewostanów oraz zasadą zachowania trwałości lasów i zwiększania zasobów drzewnych.

Leśnicy prowadzą w lasach gospodarkę w sposób zapewniający ich trwałość i możliwość biologicznego odtworzenia.
Pozyskane drewno pochodzi z:

  • cięć rębnych – usuwania z lasu drzewostanów „dojrzałych"; ich podstawowym celem jest przebudowa i odtworzenie drzewostanów;
  • cięć pielęgnacyjnych (czyszczeń i trzebieży) – usuwania z lasu części drzew uznanych za niepożądane i szkodliwe dla pozostałych drzew i wartościowych elementów drzewostanu;
  • cięć niezaplanowanych – są one konsekwencją wystąpienia klęsk żywiołowych w lasach.


Średniorocznie w Nadleśnictwie Pułtusk pozyskujemy ok. 120 tys. m3 grubizny, czyli drewna o średnicy pow. 5 cm.
Drewno pozyskane na terenie Nadleśnictwa Pułtusk trafia głównie do przedsiębiorstw zajmujących się dalszym przerobem tego surowca: tartaków, zakładów przemysłu celulozowo-papierniczego, fabryk mebli oraz mniejszych zakładów stolarskich. Ponadto drewno opałowe kupowane jest przez nabywców indywidualnych na potrzeby gospodarstw domowych, a także trafia do elektrowni, w których wykorzystuje się je jako odnawialne źródło do produkcji  energii elektrycznej.

 

 

 

Mapy przeglądowe cięć rębnych: