Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Zapraszamy na "Nasze ścieżki"

Zapraszamy na "Nasze ścieżki"

Zapraszamy na leśne wędrówki naszymi ścieżkami "Nasz Las" i Las "Grzanka"

...Drzewa ogromne,
że nie widać szczytu,
Słońce zachodząc
różowo się pali,
Na każdym drzewie
jakby na świeczniku,
A ludzie idą ścieżką,
tacy mali...

Czesław Miłosz

Integracyjna ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna "NASZ LAS" zlokalizowana jest na terenie Leśnictwa Popławy, ok. 3km od Pułtuska. Przeznaczona jest dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Trasa ścieżki częściowo pokrywa się z atrakcyjnymi szlakami turystycznymi biegnącymi przez nasze lasy. Wędrówkę przyrodniczą po ścieżce w wariancie krótszym 800m i dłuższym ok. 5km można prowadzić samodzielnie lub z przewodnikiem - leśnikiem. Część początkowa ma charakter integracyjny - przystosowany dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Ścieżka prezentuje ekosystemy leśne oraz ich mieszkańców, pokazuje siedliska leśne, i różnorodność form życia w lesie oraz pracę leśników.

Mapa ścieżki "Nasz Las"

  

Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna Las „Grzanka", zlokalizowana jest na terenie Leśnictwa Ulaski,  w kompleksie leśnym przyległym do granic miasta Maków Maz. Ścieżka pozwala na zapoznanie się z ciekawymi zbiorowiskami leśnymi oraz fauną i florą ziemi makowskiej, przypomina też jej historię z okresu II wojny światowej.

Trasa ścieżki składa się z dwóch części - krótszej integracyjnej o długości 1,4 km, utwardzonej nawierzchni umożliwiającej spacery osobom niepełnosprawnym oraz dłuższej o długości 4,3 km.

Na krótszej części ścieżki rozmieszczono siedem, na dłuższej zaś piętnaście przystanków dydaktycznych wyposażonych w tablice edukacyjne oraz dwa przystanki historyczne – miejsce upamiętniające 11 polaków rozstrzelanych przez hitlerowców i bunkier typu „Tobruk", stanowiący element niemieckiej linii obrony z okresu II wojny światowej. Pozostałe wyposażenie ścieżki stanowią ławostoły, ławki, wiata ogniskowa, platforma widokowa oraz kosze na śmieci.

Zapraszamy mieszkańców Makowa Mazowieckiego oraz turystów odwiedzających to miasto, na spacery po naszej ścieżce bowiem zbudowaliśmy ją dla Was. Jest to wspólny projekt nadleśnictwa i Urzędu Miasta w Makowie Maz. Życzymy miłego pobytu w lasach Nadleśnictwa Pułtusk.