Asset Publisher Asset Publisher

Pomniki przyrody

Pomniki przyrody są to pojedyncze twory przyrody oraz ich skupienia, chronione prawnie ze względu na szczególne znaczenie naukowe, estetyczne, historyczno-pamiątkowe, czy też swoiste cechy krajobrazu.

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Pułtusk pomniki przyrody reprezentowane są przez pojedyncze drzewa oraz grupy drzew następujących gatunków: dęby szypułkowe, topole białe i czarne, sosny pospolite, modrzewie, jesiony, klony, lipy i wiązy.
Na terenie lasów nadleśnictwa (w siedmiu gminach) jest 25 pomników przyrody, w tym 12 pojedynczych drzew i 13 grup.
W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Pułtusk poza lasami państwowymi (w dziesięciu gminach) jest 58 pomników przyrody. Są to pojedyncze drzewa (41), grupy drzew (13), aleje (2) i głazy narzutowe (2).
Wszystkich pomników przyrody w zasięgu działania nadleśnictwa jest 83.

resources-to-get