Asset Publisher Asset Publisher

Parki krajobrazowe

Park krajobrazowy jest to obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, estetyczno-krajoznawcze, historyczne i kulturowe, którego celem jest zachowanie, popularyzacja i upowszechnianie tych wartości w warunkach racjonalnego gospodarowania.

PARK KRAJOBRAZOWY

Park krajobrazowy jest to obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, estetyczno-krajoznawcze, historyczne i kulturowe, którego celem jest zachowanie, popularyzacja i upowszechnianie tych wartości w warunkach racjonalnego gospodarowania.

Na terenie Nadleśnictwa Pułtusk utworzony został Nadbużański Park Krajobrazowy (NPK).
Park ten w zasięgu działania nadleśnictwa obejmuje fragment dolnej części Narwi, powierzchnia gruntów zarządzanych przez nadleśnictwo wynosi 378,72 ha. Swym zasięgiem obejmuje teren leśnictw: Zambski, Popławy, Grabowiec, Magnuszew.

Nadbużański Park Krajobrazowy powołany został Rozporządzeniem Nr 15/94 Wojewody Ciechanowskiego z dnia 8.04.1994 r. (Dz. Urz. Woj. Ciech. nr 9
z 18.05.1994 r. z późniejszą zmianą w Rozp. nr 38/1997 Wojewody Ciechanowskiego z dnia 3.12.1997 r. (Dz. Urz. Woj. Ciech. nr 28 z 1997 r.), Rozporządzeniem Nr 39/93 Wojewody Siedleckiego z dnia 30.09.1993 r. (Dz. Urz. Woj. Siedl. nr 8) oraz kolejna zmiana, Rozporządzenie  Wojewody Mazowieckiego nr 30 w sprawie powiększenia NPK z dnia 26. 03.2002 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. nr 1115 z dnia 28.04.2003 r.).