Asset Publisher Asset Publisher

Ogłoszenie

Nadleśnictwo Pułtusk informuje, że jest zainteresowanie zakupem lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia.

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. 2023 poz. 1356) istnieje możliwość nabycia przez nadleśnictwo lasów lub gruntów przeznaczonych do zalesienia w planie zagospodarowania przestrzennego gminy w szczególności, jeżeli:

  • stan prawny gruntu jest uregulowany (założona księga wieczysta, brak jakichkolwiek obciążeń hipotecznych oraz obciążeń na rzecz osób trzecich);
  • grunt przylega do lasów będących w zarządzie Lasów Państwowych (najlepiej z dwóch stron lub dłuższym bokiem);
  • grunt jest objęty Uproszczonym Planem Urządzenia Lasu lub został ujęty w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego do zalesienia;
  • w powszechnej ewidencji gruntów opisany jest jako Ls, RV, RVI, RVIz;
  • nie występują spory graniczne.  

Nadleśnictwo rozważy zasadność zakupu i przydatność na cele gospodarki leśnej wszystkich zgłoszonych nieruchomości.

Osobą do kontaktów w przedmiotowej sprawie jest Pan Zygmunt Skoroszewski tel. 23 692 14 65,e-mail: zygmunt.skoroszewski@warszawa.lasy.gov.pl