Asset Publisher Asset Publisher

Monitoring wizyjny

Informujemy, że w celach bezpieczeństwa i ochrony lasów przed szkodnictwem leśnym, na terenie
Nadleśnictwa Pułtusk prowadzony jest monitoring przy użyciu urządzeń rejestrujących.
Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.), dalej jako „Ustawa", Nadleśnictwo informuje, że:
- Monitoringiem wizyjnym objęty jest budynek i teren wokół Nadleśnictwa ul. Bartodziejska 50, 06-
100 Pułtusk a także obszary leśne.
- Administratorem Danych Osobowych pochodzących z systemu monitoringu wizyjnego jest Nadleśnictwo Pułtusk z siedzibą przy ul. Bartodziejska 50, 06-100 Pułtusk.
- Dane osobowe nie będą udostępnianie innym podmiotom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
- Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania oraz usuwania.
- Przysługuje Państwu prawo do kontroli przetwarzania swoich danych osobowych w trybie art. 32 Ustawy.