Asset Publisher Asset Publisher

Historia

Z zapisków historycznych wynika, że lasy należące obecnie do Nadleśnictwa Pułtusk w czasach przedrozbiorowych stanowiły tzw. królewszczyznę (dochody były przeznaczone na utrzymanie dworu królewskiego).

W 1807 roku powstało Nadleśnictwo Pułtusk w ramach tworzonej wówczas administracji leśnej Księstwa Warszawskiego. Była to pierwsza próba stworzenia nowoczesnej państwowej administracji leśnej na ziemiach polskich. W okresie zaborów tereny nadleśnictwa znajdowały się w zaborze rosyjskim. Wtedy doszło do wyrębów i wyprzedaży lasów, do ich bezpowrotnej   dewastacji. Później   większość tych lasów zasiliła dobra   rządowe. Przed I wojną światową obecne obręby Pułtusk i Lemany, stanowiące w większości lasy rządowe, wchodziły w skład Nadleśnictwa Wyszków, zaś obręb Różan należał do Nadleśnictwa Przasnysz, jako tzw. 'Straż Maków'. W czasie I wojny światowej do obrębów Pułtusk i Lemany dołączone zostały lasy dużych prywatnych majątków. Z tak połączonych lasów utworzono dwa nadleśnictwa: Pułtusk i Lemany. Podział ten utrzymał się do 1923 r., kiedy to obszar ten znów podzielono na trzy nadleśnictwa: Pułtusk, Lemany i Leszczydół, które istniały do wybuchu II wojny światowej.

W 1945 r. z dawnych lasów państwowych oraz lasów upaństwowionych utworzono dwa nadleśnictwa - Pułtusk i Różan, a nieco później Lemany. W roku 1973, w wyniku reorganizacji struktury organizacyjnej Lasów Państwowych, nadleśnictwa Pułtusk, Różan i Lemany zostały połączone w jedno Nadleśnictwo Pułtusk.