Asset Publisher Asset Publisher

Użytki ekologiczne

Użytki ekologiczne obejmują fragmenty lub pozostałości ekosystemów w stanie umożliwiającym ochronę cennych elementów przyrodniczych - siedlisk i stanowisk gatunków.

Najczęściej użytkami ekologicznymi są powierzchnie dawniej ujęte jako "nieużytki" - bagna, podmokłe łąki. Na gruntach Nadleśnictwa Pułtusk znajduje się 16 użytków ekologicznych zajmujących łączną powierzchnię 12,04ha.

Na szczególną uwagę zasługuje użytek ekologiczny w okolicach Szygłówka. Stanowi go starorzecze Narwi malowniczo otoczone lasami. Gniazduje tu między innymi łabędź niemy, krzyżówka i czapla siwa. Swoje siedliska rozrodu ma tu także kumak nizinny. Brzegi starorzecza obficie porasta osoka aloesowata.