Asset Publisher Asset Publisher

Certyfikaty

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie posiada dwa najważniejsze certyfikaty przyznawane gospodarce leśnej: FSC® (FSC – C013413) i PEFC.

RDLP w Warszawie, to leśnictwo wielofunkcyjne o różnorodności biologicznej dającej podstawę do realizacji idei trwale zrównoważonego rozwoju.Do szukania kompromisu pomiędzy produkcją drewna, a zachowaniem walorów przyrody i czynieniem lasu przyjaznym człowiekowi pod każdym względem.

Potwierdzają ten fakt uzyskane międzynarodowe certyfikaty:

  1. FSC (Forest Stewardship Council®) - certyfikat Dobrej Gospodarki Leśnej wznowiony na następne 5 lat z zachowaniem ciągłości, ważny do 7 kwietnia 2023 roku.
  2. PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes – Program Zatwierdzenia Systemów Certyfikacji Leśnej) - certyfikat zrównoważonej gospodarki leśnej, ważny od 19 stycznia 2023 roku do 18 stycznia 2026 roku.

Posiadanie tych certyfikatów gwarantuje prowadzenie całej gospodarki leśnej zgodnie z normami i przyjętymi procedurami, z jednoczesnym zapewnieniem szeroko rozumianej ochrony środowiska przyrodniczego. Każdy wytworzony produkt, każda usługa, to świadczenie na wysokim, europejskim poziomie.

A czy tobie, stan środowiska naturalnego jest nieobojętny? Używasz produktów certyfikowanych?