Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Zarządzenie nr 9 w sprawie ramowych warunków zapewnienia dostępu

Zarządzenie nr 9 w sprawie ramowych warunków zapewnienia dostępu

ZARZĄDZENIE Nr 9/2020

Nadleśniczego Nadleśnictwa Pułtusk

z dnia  28 lutego 2020 roku

w sprawie wprowadzenia ramowych warunków zapewnienia dostępu, o którym mowa
w art. 30 ust. 1 i 3 Ustawy z dnia 7 maja 2010 roku o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych
oraz umieszczania na nieruchomości obiektów i urządzeń,
o których mowa w art. 33 ust. 1 cytowanej powyżej ustawy

SA.2217.2.2020

 

         Na podstawie art. 39b ustawy o lasach (Dz.U. 2020, poz.6) w związku z art. 30 ust. 1 i 3 i art. 33 ust. 1 Ustawy z dnia 7 maja 2010 roku, o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. 2019, poz. 2410 ze zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Wprowadza się ramowe warunki zapewnienia dostępu, o którym mowa w art. 30 ust. 1 i 3 Ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz umieszczania na nieruchomości obiektów i urządzeń, o którym mowa w art. 33 ust. 1 cytowanej powyżej ustawy, stanowiące załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Traci moc Zarządzenie nr 7/2020 Nadleśniczego Nadleśnictwa Pułtusk z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia ramowych warunków zapewnienia dostępu, o którym mowa w art. 30 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu i rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz umieszczania na nieruchomości obiektów i urządzeń, o których mowa w art. 33 ust. 1 cytowanej powyżej ustawy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą o dnia 1 stycznia 2020 roku.

 

Podpisał
Robert Wielkowski
Nadleśniczy

 

resources-to-get