Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Lasy dla samorządów

Lasy dla samorządów

Porozumienie w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia drogowego

14 czerwca 2021 r. w siedzibie Nadleśnictwa Pułtusk zostało podpisane porozumienie potwierdzające wolę realizacji wspólnego przedsięwzięcia drogowego, finansowanego z wykorzystaniem środków funduszu leśnego, pod nazwą ,,Budowa drogi relacji Lipniki Stare - Gromin”. Wolę realizacji inwestycji wyraził p.o. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Józef Kubica, Starosta Powiatu Pułtuskiego Jan Zalewski, Poseł na Sejm RP Henryk Kowalczyk, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie Marek Roman oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Pułtusk Robert Wielkowski.

Lasy Państwowe dofinansowują samorządy w zakresie budowy, przebudowy lub remontów dróg lokalnych, które mają związek z prowadzoną gospodarką leśną. Działania te są prowadzone w ramach społecznej odpowiedzialności Lasów Państwowych, zgodnie z postanowieniami Zarządzenia nr 58 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 2018 r. w sprawie realizacji w Lasach Państwowych wspólnych przedsięwzięć drogowych, mających związek z gospodarką leśną.


Budowa drogi relacji Lipniki Stare - Gromin, której inwestycja realizowana będzie jeszcze w tym roku, w znacznym stopniu odciąży miasto Pułtusk z transportu drewna do pobliskiego zakładu produkcyjnego.

Wartość realizacji wspólnego przedsięwzięcia publicznego szacowana jest na kwotę 2 740 000 zł, a udział środków związanych z funduszem leśnym przyjęty jest  w wysokości 1 370 000 zł, co stanowi 50% szacowanej wartości wspólnego przedsięwzięcia publicznego wynikającej ze złożonego wniosku
o dofinansowanie.