Asset Publisher Asset Publisher

Back

Zarządzenie Nr 5 Nadleśniczego Nadleśnictwa Pułtusk

Zarządzenie Nr 5 Nadleśniczego Nadleśnictwa Pułtusk

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z dróg leśnych udostępnionych do ruchu dla pojazdów silnikowych, zaprzęgowych i motorowerów na terenie Nadleśnictwa Pułtusk

Zarządzenie nr 5/2020

Nadleśniczego Nadleśnictwa Pułtusk

z dnia 17 stycznia 2020 r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z dróg leśnych udostępnionych do ruchu dla pojazdów silnikowych, zaprzęgowych i motorowerów na terenie Nadleśnictwa Pułtusk

(znak sprawy: SA.771.2.2020)

 

Na podstawie §22 ust.3 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 ., art. 35 ust.1 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz.U. z 2018 r. poz. 2129), Zarządzenia Nr 54 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 8 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących korzystania z dróg leśnych, a także ich oznakowania i udostępniania dla ruchu pojazdami silnikowymi, zaprzęgowymi i motorowerami,

 

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Wprowadzam do stosowania:

 

Regulamin korzystania z dróg leśnych udostępnionych do ruchu dla pojazdów silnikowych, zaprzęgowych i motorowerów na terenie Nadleśnictwa Pułtusk

stanowiący załącznik do zarządzenia.    

 

                                                                                             § 2.

 

Regulamin korzystania z dróg leśnych udostępnionych do ruchu dla pojazdów silnikowych, zaprzęgowych i motorowerów na terenie Nadleśnictwa Pułtusk

zostanie udostępniony na stronie internetowej nadleśnictwa, w zakładce „Informacje”, w BIP w zakładce” Zarządzenia i decyzje” oraz na tablicy ogłoszeń nadleśnictwa.

 

                                                                                              § 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

Podpisał
Robert Wielkowski
Nadleśniczy