Asset Publisher Asset Publisher

Położenie nadleśnictwa

Nadleśnictwo Pułtusk położone jest w centralnej części kraju, w województwie mazowieckim i swoim zasięgiem obejmuje cały teren powiatu pułtuskiego oraz części powiatów makowskiego, ostrołęckiego i wyszkowskiego.

Nadleśnictwo wchodzi w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie. Sąsiaduje z nadleśnictwami - Płońsk, Jabłonna, Wyszków (RDLP Warszawa) oraz Ciechanów, Parciaki, Ostrołęka (RDLP Olsztyn).

Ogólna powierzchnia gruntów zarządzanych przez Nadleśnictwo Pułtusk wynosi 21 226,12 ha, z tego 20 736,38 ha stanowią grunty leśne.

Grunty zarządzane przez Nadleśnictwo Pułtusk podzielone są na trzy obręby leśne: Lemany, Pułtusk i Różan.

W ujęciu klasyfikacji geograficzno-przyrodniczej cały obszar nadleśnictwa zalicza się do dzielnicy zwanej Niziną Północnomazowiecką, a dokładniej - nasze lasy rozpościerają się na Wysoczyźnie Ciechanowskiej, Równinie Kurpiowskiej, w Dolinie Dolnej Narwi i w Międzyrzeczu Łomżyńskim.

Mapa zasięgu terytorialnego Nadleśnictwa Pułtusk