Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Zarządzenie Nr 4 Nadleśniczego Nadleśnictwa Pułtusk

Zarządzenie Nr 4 Nadleśniczego Nadleśnictwa Pułtusk

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z dróg leśnych w Nadleśnictwie Pułtusk

Zarządzenie nr   4 /2020

Nadleśniczego Nadleśnictwa Pułtusk

z dnia 17 stycznia 2020 r.

 

w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z dróg leśnych

w Nadleśnictwie Pułtusk

 (znak sprawy: SA.771.1.2020)

 

Na podstawie § 22 pkt. 3 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 MOŚZNiL z dnia 18 maja 1994 r., art. 35 ust.1 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz.U. z 2018 r. poz. 2129), oraz Zarządzenia Nr 54 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 8 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących korzystania z dróg leśnych, a także ich oznakowania i udostępniania dla ruchu pojazdami silnikowymi, zaprzęgowymi i motorowerami,

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

 

Wprowadzam do stosowania:

 

Regulamin korzystania z dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Pułtusk stanowiący załącznik do zarządzenia. 

        
        § 2.

 

Regulamin korzystania z dróg leśnych zostanie udostępniony na stronie internetowej nadleśnictwa, w zakładce „Informacje”, w BIP w zakładce ” Zarządzenia i decyzje” oraz na tablicy ogłoszeń nadleśnictwa.

 

                                                                                            § 3.

 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Podpisał
Robert Wielkowski
Nadleśniczy