Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Ogłoszenie o zakończeniu konsultacji społecznych dot. lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF

Ogłoszenie o zakończeniu konsultacji społecznych dot. lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF

Nadleśnictwo Pułtusk informuje, że zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące wyznaczenia (aktualizacji) Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF. W ramach konsultacji nie zgłoszono uwag do propozycji wydzieleń, które mogłyby zostać uznane za obszary HCVF.

Mając na uwadze powyższe, zaproponowane w ramach konsultacji wydzielenia leśne zostały uznane za Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF.