Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Monitoring lasów

Monitoring lasów

Ministerstwo Środowiska informuję, że w lasach wszystkich form własności będą prowadzone prace obserwacyjno-pomiarowe w ramach programu monitoringu lasów.

Program monitoringu lasów stanowi element systemu Państwowego Monitoringu Środowiska. Zebrane wyniki posłużą do oceny stanu zdrowotnego lasów Polski wszystkich form własności w relacji do zmieniających się warunków środowiska.

Więcej o programie na stronie http://www.gios.gov.pl/pl/stan-srodowiska/pms

Prace terenowe będą wykonywane przez pracowników Instytutu Badawczego Leśnictwa lub przez osoby upoważnione przez Instytut, w okresie od 1 czerwca do 30 września w latach 2016-2020.