Aktualności Aktualności

Powrót

spotkanie w sprawie Rządowego Programu "Praca dla więźniów"

spotkanie w sprawie Rządowego Programu "Praca dla więźniów"

W dniu 04 lutego 2022 roku o godz. 9.00 w siedzibie Nadleśnictwa Pułtusk odbyło się spotkanie w sprawie Rządowego Programu "Praca dla więźniów",
w którym udział wzięli funkcjonariusze Służby Więziennej: zastępca dyrektora Aresztu Śledczego w Warszawie Grochowie mjr Paweł Mitura i mł. chor. Łukasz Kroszkiewicz, pracownicy Nadleśnictwa Pułtusk - między innymi Nadleśniczy Robert Wielkowski i Zastępca Nadleśniczego Tomasz Baranowski oraz przedstawiciele przedsiębiorców leśnych.

Na spotkaniu omówione zostały szczegółowe zasady i możliwości zatrudnienia osób podczas odbywania kary pozbawienia wolności. Przedstawiono szereg korzyści dla pracodawców podejmujących się zatrudnienia osadzonych. Funkcjonariusze Służby Więziennej podkreślili że korzyści są obopólne zarówno dla pracodawcy jak i samych osadzonych, dając im możliwość na systematyczną spłatę zobowiązań finansowych na rzecz osób poszkodowanych. Oprócz korzyści finansowych podjęcie pracy przez osobę osadzoną jest ważnym elementem resocjalizacji, jednocześnie umożliwiając nabycie nowych umiejętności.