Aktualności Aktualności

Powrót

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ GRUNTÓW ROLNYCH

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ GRUNTÓW ROLNYCH

Termin składania ofert do 24 maja 2024 r. do godz. 12:00.

Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Pułtusk, reprezentowane przez Romana Dudka – Nadleśniczego Nadleśnictwa Pułtusk, zaprasza do udziału w przetargu pisemnym nieograniczonym na dzierżawę gruntów rolnych Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Pułtusk.

Oferty należy składać na formularzu ofertowym (zał. nr 1) przesłanym lub dostarczonym osobiście do siedziby Nadleśnictwa Pułtusk, ul. Bartodziejska 50, 06-100 Pułtusk w zamkniętej kopercie z opisem „Przetarg na dzierżawę gruntów rolnych Nadleśnictwa Pułtusk” w terminie do 24 maja 2024 r. do godz. 12:00.

Wszelkie szczegółowe informacje zawiera „Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę gruntów rolnych r.” wraz z załącznikami.