Aktualności Aktualności

Powrót

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Zakup lasów lub gruntów przeznaczonych do zalesienia od osób prywatnych

Nadleśnictwo Pułtusk informuje, że jest zainteresowanie zakupem lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia.

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. 2021 poz. 1275) istnieje możliwość nabycia przez nadleśnictwo lasów lub gruntów przeznaczonych do zalesienia w planie zagospodarowania przestrzennego gminy w szczególności, jeżeli:

  • stan prawny gruntu jest uregulowany (założona księga wieczysta, brak jakichkolwiek obciążeń hipotecznych);
  • grunt przylega do lasów będących w zarządzie Lasów Państwowych (najlepiej z dwóch stron lub dłuższym bokiem);
  • w przypadku gruntów rolnych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy, grunt musi być przeznaczony do zalesienia. Przy braku planu musi zostać wydana decyzja WZ o zagospodarowaniu terenu pod zalesienie.

Nadleśnictwo rozważy zasadność zakupu i przydatność na cele gospodarki leśnej wszystkich zgłoszonych nieruchomości.

Osobą do kontaktów w przedmiotowej sprawie jest Pan Zygmunt Skoroszewski tel. 23 692 14 65, e-mail: zygmunt.skoroszewski@warszawa.lasy.gov.pl