Aktualności Aktualności

Powrót

Narada Techniczno-Gospodarcza w Nadleśnictwie Pułtusk

Narada Techniczno-Gospodarcza w Nadleśnictwie Pułtusk

Na podstawie § 125 Instrukcji Urządzania Lasu, Dyrektor RDLP w Warszawie zwołuje Naradę Techniczno-Gospodarczą (NTG), której podstawowym zadaniem będzie sformułowanie „Projektu planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Pułtusk na lata 2024 - 2033” oraz akceptacja sporządzonej „Prognozy oddziaływania planu urządzenia lasu na środowisko i na obszary Natura 2000”.
Posiedzenie NTG odbędzie się w Nadleśnictwie Pułtusk, ul. Bartodziejska 50, 06-100 Pułtusk, w dniu 9 listopada 2023 r. o godz. 10:00 (potwierdzenie udziału w posiedzeniu NTG do dnia 30 października 2023 r., nr tel. 23 692 15 64 lub e-mail: pultusk@warszawa.lasy.gov.pl).
Przedmiotem Narady Techniczno-Gospodarczej będą:
1) analiza gospodarki leśnej za okres obowiązywania poprzedniego planu urządzenia lasu:
• referat nadleśniczego,
• koreferat wykonawcy projektu planu urządzenia lasu,
2) wnioski w sprawie ogólnej ochrony lasu - referat kierownika Zespołu Ochrony Lasu,
3) informacja naczelnika właściwego do spraw urządzania lasu RDLP w Warszawie w zakresie wykonania monitoringu dotyczącego skutków realizacji planu na środowisko i obszary Natura 2000,
4) końcowe ustalenia w sprawie organizacji prac urządzeniowych oraz projekt planu urządzenia lasu:
• referat wykonawcy projektu planu urządzenia lasu,
• koreferat nadleśniczego.