Aktualności Aktualności

Powrót

Nadanie Kordelasa Leśnika Polskiego

Nadanie Kordelasa Leśnika Polskiego

Dnia 27 września 2023 r. w Łochowie miała miejsce uroczystość nadania Kordelasa Leśnika Polskiego. Miło nam poinformować, że nasz kolega Jan Ślesicki – leśniczy Leśnictwa Ulaski znalazł się wśród osób odznaczonych
z rąk Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie, w uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju Lasów Państwowych i gospodarki leśnej.

Leśniczy Jan Ślesicki pracuje w lasach 37 lat, a leśniczym Leśnictwa Ulaski jest niezmiennie od 33 lat. Jest doświadczonym pracownikiem, sumiennym i zaangażowanym w wykonywanie swoich obowiązków. Na uznanie zasługuje bardzo dobre pielęgnowanie drzewostanów i upraw w prowadzonym leśnictwie. Z inicjatywy leśniczego powstała Integracyjna ścieżka przyrodniczo-edukacyjna na terenie lasu „Grzanka” – dwa przystanki historyczne z okresu II wojny światowej - miejsce straceń 11 mieszkańców Makowa Mazowieckiego, rozstrzelanych przez hitlerowców oraz bunkier typu „Tobruk”.

Angażuje się w organizację uroczystości patriotycznych, jak również w opiekę nad miejscami pamięci znajdującymi się na terenie Nadleśnictwa Pułtusk, związanymi z odzyskaniem niepodległości przez Polskę.

Jego pasją jest łowiectwo, które skutecznie promuje wśród lokalnej społeczności. Corocznie uczestniczy w komisjach wyceny trofeów łowieckich.

Chcąc pogłębiać swoją wiedzę o zasadach gospodarki leśnej w wieku 50 lat rozpoczął studia na wydziale leśnym, które ukończył z tytułem inżyniera leśnictwa. Jest wychowawcą dla kilku pokoleń młodych leśników, jak również propagatorem pozytywnego wizerunku Lasów Państwowych.

Serdecznie gratulujemy wszystkim odznaczonym.