Aktualności Aktualności

Powrót

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO STARSZY KSIĘGOWY

W wyniku ogłoszenia o naborze na ww. stanowisko pracy ofertę przesłał 1 kandydat, w tym ofert spełniających  wymagania formalne - 1 oferta.
 

I. Dane wybranej kandydatki:

Imię i nazwisko - Mariola Łoniewska
 

II. Uzasadnieniem dokonanego wyboru jest spełnienie przez kandydatkę wszystkich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze.