Aktualności Aktualności

Powrót

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO PODLEŚNICZEGO LEŚNICTWA ULASKI

W wyniku ogłoszenia o naborze na ww. stanowisko pracy ofertę przesłało 8 kandydatów, w tym ofert spełniających  wymagania formalne - 2 oferty.
 

I. Dane wybranej kandydatki:

Imię i nazwisko - OLGA DREJKO
 

II. Uzasadnieniem dokonanego wyboru jest spełnienie przez kandydatkę wszystkich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze.