Aktualności Aktualności

Powrót

Edukacja społeczno-ekologiczna na rzecz zrównoważonego rozwoju w powiecie pułtuskim

Edukacja społeczno-ekologiczna na rzecz zrównoważonego rozwoju w powiecie pułtuskim

W ramach projektu „Edukacja społeczno-ekologiczna na rzecz zrównoważonego rozwoju w powiecie pułtuskim”, sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030, uczniowie sześciu szkół z Pułtuska, Obrytego i Zator w asyście członków Koła Łowieckiego „Czajka”, wyruszyli na poszukiwania dzikich wysypisk śmieci.

Jedno takie miejsce, zostało odnalezione na terenie lasów naszego nadleśnictwa. Dzieci ze ZPO w Obrytem w ramach akcji społeczno-ekologicznej „Stop dzikim wysypiskom śmieci” uprzątnęli teren leśny i zaapelowali do mieszkańców gminy o niepozostawianie śmieci w lesie, na łąkach i innych miejscach nieprzeznaczonych do ich składowania. „STOP bezkarnemu zaśmiecaniu naszego najbliższego otoczenia!” to hasło, które towarzyszyło uczestnikom projektu. W okolicy nielegalnego wysypiska śmieci została również zamontowana fotopułapka, która ma na celu wykrycie właścicieli pozostawionych w lesie śmieci.

W ramach wspomnianego projektu, zainicjowanego przez Koło łowieckie „Czajka” z Pułtuska, w szkołach również powstały Kluby Miłośników Przyrody oraz Zielone Wolontariaty, które mają za zadanie m.in. uświadamianie społeczności szkolnej na temat problemu śmieciowego, propagowanie miłości do przyrody oraz zachęcenie do podejmowania inicjatyw w obronie naszego środowiska.